O našem pracovišti

Jsme akreditovaným pracovištěm, které je vybaveno nejmodernějšími digitálními přístroji, u kterých je dávka radiačního ozáření ve srovnání s konvenčními přístroji výrazně snížena (a to až o 60%) při současně vyšší kvalitě obrazu, což umožňuje hodnocení i hutné žlázy. Současně díky digitalizaci obrazu je srovnání provedených snímků s předchozí dokumentací velmi přesné.
Mamografické snímky jsou nezávisle hodnoceny dvěma lékaři, přičemž tzv. druhé čtení provádí zkušený, specializovaný lékař.
Centrum má návaznost na dvě prsní poradny – PMŽ chirurgické kliniky FN Lochotín a PMŽ chirurgického oddělení FN Bory (areál bývalé Vojenské nemocnice).
Pracoviště má smlouvu se všemi pojišťovnami ČR.

Vedoucí lékařka MUDr. Miloslava Hlaváčková